Zabezpečení a soukromí Swopi

FAQ

Naše servery jsou strategicky umístěny v Belgii, kde využíváme moderní infrastrukturu poskytovanou službou Google Firebase. Toto umístění zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení a spolehlivosti našich služeb, zatímco plně respektujeme normy a standardy GDPR.

Předávání kontaktů usnadňujeme jednotlivcům i velkým organizacím již od roku 2020. Swopi platformu neustále vyvíjíme a posouváme vpřed. Swopi prodáváme do celého světa (50+ států) a máme vyhrádní zastoupení v Japonsku.

Abychom naši značku dlouhodobě ochránili, Swopi®, je registrovanou značkou u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Žádný ze zaměstnanců nemá přímý přístup k citlivým údajům.

Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Data neprodáváme ani neposkytujeme žádné třetí straně. Vaše informace jsou u nás maximálně v bezpečí.

Komunikace s webovým serverem probíhá výhradně šifrováním pomocí SSL certifikátu. (HTTPS) 

Využíváme služeb Firebase, které poskytují robustní zabezpečení a automatické zálohování dat. Díky této technologii jsou vaše data chráněna před poškozením nebo ztrátou, a to i v případě výskytu nečekaných událostí, jako jsou živelné pohromy. Firebase zajišťuje, že data jsou kontinuálně replikována a uchována na více bezpečných serverech, čímž je zajištěna jejich dostupnost a integrita v každém okamžiku. Díky tomuto přístupu není třeba provádět vlastní zálohy dat, neboť jsou vždy bezpečně uložena a chráněna v cloudové infrastruktuře Firebase.

Díky využívání cloudových služeb Firebase se nemusíme obávat zátěže tradičních serverů. Firebase automaticky spravuje zdroje a škálování, což znamená, že naše aplikace je vždy schopna efektivně reagovat na měnící se potřeby uživatelů. Tato flexibilita zajišťuje, že služba je vždy svižná a plynulá, bez ohledu na geografickou polohu uživatele. Tím je zaručena vysoká dostupnost a spolehlivost našich služeb po celém světě.

Napište nám na info@swopi.cz pro získání zákaznické podpory.

Uložení dat na vlastním serveru není možné. Swopi je od roku 2020 neustále se vyvíjející platforma, kterou řídí profesionálové v oboru digitálních vizitek a informačních technologií. Díky tomu zajišťujeme našim zákazníkům maximální kvalitu poskytovaných online služeb a stoprocentní zabezpečení dat.

Technologie, které chrání bezpečnost našich dat

Diagram toku dat

Pochopte fungování Swopi pro lepší vnímání ochrany dat

  • K jakémukoliv Swopi zařízení se přistupuje pomocí veřejné adresy www.swopi.co/t/a5c4as1xa … (hash), který nelze prolomit pomocí "brute force" ani nelze uhodnout.

    Pokud by se o to někdo pokusil, při velkém počtu pokusů uhodnutí hashe jej zastaví firewall. Odkaz vede na profil uživatele, který je možné v případě odcizení kompletně vypnout nebo kartu odebrat od uživatelského účtu v nastavení.

  • Druhou možností jak získat přístup k datům je přes profil uživatele. Každý uživatel Swopi má svůj vlastní profil s vlastní adresou.
    Příklad: swopi.cz/mujprofil

Pracujeme s

Neodpověděli jsme na vaše dotazy?
Napište nám pro více informací o zabezpečení